header7

Algemene voorwaarden van briefhoofdklein

Nadrukkelijk zij vermeld dat opdrachtgever op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op de inhoud van een recensie.

 

Art. 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de publicaties van muziek-recensie.nl. Van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten zijn enkel rechtsgeldig voor zover zij door muziek-recensie.nl schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 2

Deze voorwaarden verstaan onder:
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan muziek-recensie.nl door middel van een overeenkomst.
Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en muziek-recensie.nl.
Recensie: een objectieve en onafhankelijke verslaggeving van een concert/ optreden.
Recensenten: door muziek-recensie.nl aangewezen personen, die door muziek-recensie.nl voor het professioneel recenseren zijn geaccepteerd.
Betrokken partijen: opdrachtgever, recensent(en) en muziek-recensie.nl.
Recensievergoeding: overeengekomen vergoeding voor het recenseren, publiceren, inclusief door de recensent gemaakte reiskosten.

 

Art. 3

Na het invullen van het aanvraagformulier door de opdrachtgever wordt een overeenkomst aangegaan. Deze overeenkomst voorziet in het concertbezoek van een recensent en het publiceren van een recensie op de website www.muziek-recensie.nl.

Art. 4

Opdrachtgever verleent de recensent de volgende faciliteiten: toegangsbewijs en programmatoelichting voor twee personen. Indien er sprake is van een pauze stelt opdrachtgever een consumptie ter beschikking voor twee personen.

Art. 5

Het staat de opdrachtgever vrij om, na publicatie op www.muziek-recensie.nl een link te plaatsen op zijn eigen website.

Art. 6

Getekende offertes worden vooraf gefactureerd en betaling geschiedt aansluitend, uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de uit te voeren opdracht. Bij opdrachten die niet uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld door afgelasting, zal geen restitutie plaatsvinden.

Art. 7

muziek-recensie.nl behoudt zich het recht voor in zeer bijzondere gevallen te besluiten om niet te publiceren. In dit geval zal er een restitutie plaatsvinden van ten hoogste 25% van de overeengekomen recensievergoeding.

 

vandaag 174

gisteren 73

deze week 805

afgelopen maand 3614

tot nu toe 351679

Kubik-Rubik Joomla! Extensions


Hier adverteren? Bij afname van een recensie: 1e maand gratis!

daarna € 17,49 per maand 


museumaalten-add
singingvoices-add
Berts Music productions